Algemene voorwaarden

Door het akkoord geven op een opdracht zijn automatisch de algemene voorwaarden aanvaard.


AUTEURSRECHT

– Mitzi Clarijs Fotografie (hierna genoemd; de fotograaf) bezit de auteursrechten van de foto’s. Zo mag een derde partij nooit een foto zonder toestemming van de fotograaf publiceren.

– Met toestemming van de fotograaf moet de derde partij altijd een naamsvermelding van de fotograaf plaatsen.

– Indien een derde partij een foto wil gebruiken voor commerciële doeleinden dient er vooraf contact opgenomen te worden met de fotograaf.

– Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

– Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

– Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.


PORTRETRECHT

– De portretrechten liggen bij de geportretteerde.

– Door het aanvaarden van de algemene voorwaarden geeft de geportretteerde de fotograaf toestemming om de foto’s te plaatsen voor zakelijk gebruik (social media, website, promotie, wedstrijden enz.) behalve wanneer dit van tevoren anders met de geportretteerde is afgesproken.


WEBSITE

Alle tekst en foto’s op de website zijn eigendom van Mitzi Clarijs Fotografie en zijn beschermd door de Nederlandse auteurswet. Deze mogen niet gebruikt worden zonder schriftelijke toestemming van Mitzi Clarijs Fotografie.


COPYRIGHT

Het is niet toegestaan om beelden van de website van Mitzi Clarijs Fotografie te gebruiken voor commerciële doeleinden.


FOTOBESTANDEN

– De fotobestanden worden digitaal aangeleverd in zowel hoge en lagere kwaliteit.

De hoge kwaliteit is bedoeld voor eigen gebruik (bijv. afdrukken).

De lagere kwaliteit is verkleind en kan daardoor gebruikt worden om bijv. te delen op social media, mits onder naamsvermelding van de fotograaf.

– De fotograaf levert nooit RAW-bestanden.

– De fotobestanden worden enkel nabewerkt geleverd.

– Het is niet toegestaan de ontvangen bestanden zelf te bewerken of bij te snijden.


OFFERTE

– In de offerteprijs zit een kilometervergoeding tot 15km vanaf Goes (gerekend middels Google Maps routebeschrijving vanaf postcode 4464 JM). Voor meer kilometers zal een reiskostenvergoeding gerekend worden van € 0,70 per kilometer.

– Aanvaarding van de offerte moet schriftelijk plaatsvinden.

– Tenzij anders overeen gekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

– Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.

– Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd.


VERGOEDING

– Indien er geen vergoeding is overeengekomen is door de fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing.

– Wanneer de fotograaf meerwerk heeft verricht en/of hogere kosten heeft gemaakt, komen deze kosten voor vergoeding in aanmerking.

– In geval van technisch falen of overmacht is de fotograaf aansprakelijk voor niet meer dan de overeengekomen vergoeding.


BETALING

– Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 7 dagen na de factuurdatum.

– De foto’s zullen geleverd worden nadat de volledige betaling is voldaan.

– Wanneer de opdrachtgever een specifieke locatie wil voor de opdracht dan zal de opdrachtgever eventuele (parkeer)kosten voor deze locatie voor zijn/haar rekening nemen.


CADEAUBON

– De cadeaubon heeft een geldigheid van 2 jaar na uitgiftedatum, behalve wanneer dit anders is afgesproken tussen klant en fotograaf.

– De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten.

– Bij bestelling van de cadeaubon zal deze naar de koper verstuurd worden wanneer de betaling is voldaan.


ANNULERING

Bij annulering van een opdracht, zonder bericht hiervan binnen 2 dagen voor de gereserveerde datum/tijd, wordt 30% onkostenvergoeding in rekening gebracht.


AANSPRAKELIJKHEID

Mitzi Clarijs Fotografie is niet aansprakelijk voor schade tenzij er sprake is van nalatigheid door de fotograaf. De aansprakelijkheid is nooit hoger dan het factuurbedrag.Algemene voorwaarden kunnen, zonder kennisgeving, aangepast worden.